Förmånsbil – enkelt förklarat

Skrivet av: CJ

Uppdaterad:

Upptäck fördelarna med förmånsbilar – det kan vara ett sätt att spara pengar när du ska skaffa ny bil. I den här artikeln får du först det viktigaste, alltså ett hum om varför det kan vara bra med förmånsbil. Vill du veta mer om vilka avdrag som gör förmånsbilen förmånlig så hittar du det också.

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil är en bil som en anställd får använda privat genom sin anställning. Vanligtvis är det arbetsgivaren som leasar bilen och kostnaden för bilen regleras genom ett förmånligt avdrag på lönen.

Termen ”förmånsbil” går tillbaka till när arbetsgivarna började erbjuda sina anställda att använda tjänstebilar privat. Eftersom det ansågs vara en förmån att få använda bilen privat så fick detta begrepp namnet ”förmånsbil”. Sedan dess har begreppet fortsatt att användas, även om reglerna för skatt och beskattning av förmånsbilar har ändrats över tid.

Så mycket kan du spara på en förmånsbil

Ett enkelt exempel kan visa hur kostnaden för hur månadskostnaden för en bil kan minska när den köps som förmånsbil och betalas via lönen. Exempel visar en bil som i grunden kostar 7 300 kr per månad, men där lönen bara minskar med 5 844 kr när den leasas som förmånsbil.

Mellanskillnaden på 1 456 kr är det den anställde sparar på det här upplägget, medan arbetsgivaren varken tjänar eller förlorar en krona på det. Värt att notera är att exemplet utgår från en marginalskatt på 30%, men om du tjänar mer och har högre marginalskatt så blir också besparingen större.

KostnaderLöneavdrag
Månadskostnad för leasingen7 300 kr
Förmånsvärdet4 500 kr
Nettolöneavdrag4 500 kr
Kostnad kvar att täcka med bruttolöneavdrag*2 800 kr
Bruttolöneavdrag*1 920 kr
Totalkostnad för bilen (räknat med en marginalskatt på 30%)5 844 kr
Besparing** :1 456 kr

* Mellanskillnaden mot raden ovan förklaras av att en minskad bruttolön leder till att arbetsgivaravgiften minskar. Eftersom arbetsgivaren varken ska tjäna eller förlora på att erbjuda förmånen så blir den mellanskillnaden ett bidrag till finansieringen av bilen.

** Uträkningen här är endast ett förenklat exempel och behöver inte nödvändigtvis stämma överens med hur det blir i just ditt fall. Det är alltid viktigt att själv kontrollera kalkylen tillsammans med arbetsgivaren eller det företag som erbjuder avtalet för förmånsbil.

Hur har vi räknat?

  • Vi har utgått från en påhittad (men realistisk) kalkyl där en elbil erbjuds som förmånsbil till en månadskostnad på 7 300 kr
  • Förmånsvärdet som definierats av Skatteverket på samma bilmodell är 4 500 kr
  • För exemplets skull har vi räknat med en marginalskatt på 30%

Delar av kostnaden för bilen (ett belopp som motsvarar förmånsvärdet) betalas som ett nettoavdrag, det vill säga efter skatt. Det avdraget har ingen speciell skatteeffekt, utan innebär i praktiken att den summan betalas med skattade pengar.

Kvar finns en mellanskillnad som får betalas genom ett bruttoavdrag, det vill säga före skatt. Det är fördelaktigt eftersom den anställde slipper betala skatt (och arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgift) på den summan. Pengarna som annars hade betalats som skatt används för att betala bilen. Detta sänker kostnaden för bilen för den anställde.

Är det förmånligt med en förmånsbil?

Förmånsbil kan vara förmånligt på flera sätt. För den anställde innebär det att den totala kostnaden för bilen kan bli lägre, tack vare att delar av kostnaden minskas genom ett förmånligt skatteavdrag (så kallat bruttolöneavdrag).

Hur fungerar bruttolöneavdraget?

Ett bruttolöneavdrag innebär att en del av den anställdes lön (före skatt) går till att täcka en viss kostnad, istället för att betalas ut som nettolön (efter skatt).

Bruttolöneavdraget minskar den beskattningsbara inkomsten, vilket minskar den totala skatten som den anställde betalar. Den anställde betalar på så vis mindre skatt på sin lön, och arbetsgivaren betalar mindre skatt i form av arbetsgivaravgift. Pengarna går istället till att betala för delar av bilen, vilket leder till att det blir billigare för den anställde att skaffa bilen som förmån.

Vad innebär förmånsvärde?

Förmånsvärdet är den skattepliktiga förmån som uppstår för den anställda när arbetsgivaren för privat bruk låter den anställde använda en förmånsbil. Förmånsvärdet beräknas utifrån bilens pris och bilens koldioxidutsläpp.

Ju högre bilens pris och koldioxidutsläpp är, desto högre förmånsvärde. Elbilar har en viktig fördel i att koldioxidutsläppen är väldigt låga, vilket också gör att förmånsvärdet generellt blir lågt. Det är jättebra för den som vill välja en elbil som förmånsbil.

Förmånsvärden justeras årligen och sätts av Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du enkelt ta fram förmånsvärdet för exakt den modell som du vill räkna på.

Den anställde beskattas på förmånsvärdet

Skattereglerna ser så ut att en anställd måste betala skatt på de förmåner som man får från sin arbetsgivare. Den lägre skatten som uppstår genom att ha förmånsbil innebär en förmån, och därför ska skatt tas ut.

Förmånsvärdet betalas genom nettoavdrag på lön

Ett vanligt sätt att reglera detta är genom ett nettoavdrag på lönen. Det betyder att arbetsgivaren helt enkelt drar av en summa från lönen (efter skatt), med samma belopp som förmånsvärdet på bilen. I och med det slipper den anställda betala någon ytterligare skatt.

Fördelar och nackdelar med förmånsbil

Att ha en förmånsbil har både fördelar och nackdelar.

En viktig fördel med en förmånsbil är att den anställde kan använda bilen privat utan att behöva köpa den själv. Dessutom kan kostnaden för bilen bli lägre tack vare förmånliga avdrag på lönen, vilket innebär att den anställde betalar mindre skatt eftersom bruttolöneavdraget sänker den beskattningsbara inkomsten.

En nackdel med förmånsbil är att den anställde blir mer beroende av sin arbetsgivare för att ha tillgång till bilen, och om man byter jobb eller förlorar jobbet kan man också förlora förmånen att ha bilen. Det kan också bli dyrare än beräknat om den anställde till exempel blir sjukskriven eller är föräldraledig, eftersom avdragen då inte kan göras mot en lön.

En annan nackdel kan vara att förmånsvärdena justeras årligen baserat på bilens pris och koldioxidutsläpp. Det finns därför en risk att den anställde kan få högre (eller lägre) nettoavdrag att betala, om priset på bilen eller koldioxidutsläppen förändras.

CJ

Kört på el sedan 2019 och aldrig tittat tillbaka. Gillar alla typer av elfordon, med en extra kärlek till elbil och elcykel. På EVfakta får jag utlopp för mina intressen inom teknik och miljö, design och webbutveckling.

Lämna en kommentar