AM-körkort för moped klass 1 – så funkar det

Skrivet av: CJ

Uppdaterad:

Är du på väg att skaffa en klass 1-moppe och funderar på vad som gäller för att få köra den? Från teoretisk utbildning och praktisk körning till att få ditt körkort – vi tar dig genom hela processen.

Om du inte redan har ett giltigt körkort för bil (i så fall gäller det redan för moped) så behöver du skaffa ett så kallat AM-körkort. Med ett AM-körkort får du lagligen köra din moped, men för att få ett sådant krävs att du uppfyller ett gäng viktiga kriterier.

Vad krävs för att få ta AM-körkort?

 • Att du är 15 år eller äldre
 • Ett godkänt körkortstillstånd (kan beställas via Transportstyrelsen)
 • Permanent bosättning i Sverige (alternativt studier i minst sex månader)
 • Att genomgå en mopedutbildning hos godkänd utbildare
 • Ett godkänt kunskapsprov bestående av både teori och praktik

Så tar du AM-körkort för moped klass 1

För att ta förarbeviset för moped klass 1, följer du vanligtvis dessa steg:

 1. Teoretisk utbildning: Anmäl dig till och genomför den obligatoriska teoretiska utbildningen för mopedklass 1. Den teoretiska utbildningen fokuserar på trafikregler, säkerhet och grundläggande kunskaper om mopeder.
 2. Teoretiskt prov: När du känner dig redo, anmäl dig till och genomför det teoretiska provet. Detta prov testar dina kunskaper om trafikregler och mopedkörning.
 3. Praktisk utbildning: Utöver det teoretiska provet måste du genomgå en praktisk utbildning för att lära dig att köra en moped säkert och korrekt. Detta kan göras genom att skriva in sig på en körskola.
 4. Praktiskt körprov: När du har genomfört den praktiska utbildningen och känner dig redo, anmäl dig till och genomför det praktiska körprovet. Körprovet utförs vanligtvis på allmän väg och bedömer din förmåga att hantera mopeden, följa trafikregler och visa god körteknik.
 5. Utdelning av förarbevis: Om du klarar både det teoretiska och praktiska provet kommer du att få ditt förarbevis för moped klass 1. Förarbeviset ger dig rätten att köra en moped på allmän väg enligt de regler och begränsningar som gäller för ditt land eller din region.

Vad ingår i den teoretiska utbildningen?

Den teoretiska utbildningen för mopedklass 1 beräknas ta minst 8 timmar att genomgå. Utbildningen omfattar vanligtvis dessa ämnen och kunskapsområden:

 • Trafikregler och lagar: Du kommer att lära dig de grundläggande trafikreglerna som gäller för mopedister, inklusive hastighetsbegränsningar, väjningsregler, skyltar och markeringar. Du får också lära dig om specifika lagar och förordningar som rör mopedkörning.
 • Säkerhet och riskmedvetenhet: Utbildningen kommer att fokusera på att öka din medvetenhet om trafikrelaterade risker och hur du kan minimera dem. Du kommer att lära dig om förebyggande åtgärder, säkerhetsutrustning och hur du agerar i olika trafiksituationer för att undvika olyckor.
 • Mopedens funktion och teknik: Du kommer att få en grundläggande förståelse för hur en moped fungerar och de olika delarna som utgör den. Du kommer att lära dig om underhåll, kontroll och grundläggande reparationer som du kan utföra själv.
 • Miljöhänsyn: Utbildningen kan också inkludera information om hur du kör miljövänligt och tar hänsyn till hållbarhet och luftkvalitet. Du kan lära dig om bränsleförbrukning, utsläpp och åtgärder för att minska din miljöpåverkan som mopedist.
 • Riskfaktorer och farliga situationer: Du kommer att få lära dig om olika riskfaktorer i trafiken och hur du kan identifiera och hantera farliga situationer. Det kan inkludera att känna igen farliga vägförhållanden, hantera korsningar och rundkörningar, och vara uppmärksam på andra fordon och fotgängare.
 • Första hjälpen och nödsituationer: Utbildningen kan också inkludera grundläggande kunskaper om första hjälpen och hur man agerar i nödsituationer. Du kan lära dig om att ge första hjälpen vid olyckor, ringa nödnummer och vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra i en nödsituation.

Tänk på att den exakta kursplanen och innehåll som gäller för dig kan du få via den körskola du skriver in dig på. Det kan skilja sig från det vi beskrivit här.

Teoriprovet

Provet för AM-körkort består av totalt 70 frågor, men du kan få högst 65 poäng eftersom 5 av frågorna är testfrågor som inte räknas in i resultatet. För att bli godkänd måste du svara rätt på minst 52 frågor. Du får 50 minuter på dig att göra provet.

Provets syfte är att testa din kunskap om säker körning i trafiken. Det mäter dina kunskaper inom fem områden:

Mopedkännedom och manövrering:

 • Förstå hur mopeden fungerar och hur väglaget påverkar dess köregenskaper.
 • Känna till riskerna med en moped som inte fungerar som den ska.
 • Förstå hur din körning och mopedens beteende hänger ihop och påverkar varandra.

Miljö:

 • Förstå hur olika typer av transport (ex. bil, moped, cykel) påverkar miljön.
 • Köra mopeden på ett säkert och miljövänligt sätt.

Trafiksäkerhet:

 • Använda ett gott omdöme gentemot andra trafikanter.
 • Anpassa hastighet, positionering och körning i olika situationer.

Trafikregler:

 • Känna till regler som rör vägmärken, hastighetsbegränsningar, mötande och omkörning, lastning, passagerare och dina skyldigheter gentemot andra trafikanter.

Beteende:

 • Förstå hur medicin, alkohol, droger, stress och trötthet påverkar ditt beteende som mopedförare.
 • Anpassa körningen vid olika tider på dygnet.
 • Förstå hur grupptryck kan påverka ditt beteende och trafiksäkerheten.

Efter teoriprovet får du omedelbart reda på om du har blivit godkänd eller inte. Resultatet skickas till din mejladress och kan även ses i bokningstjänsten.

Om du klarar provet och har en giltig legitimation får du köra din moped direkt. Resultatet skickas även till Transportstyrelsen, som inom fem arbetsdagar skickar ditt körkort som du själv måste hämta ut. Glöm inte att ta med en giltig ID-handling när du hämtar ut körkortet.

Vad ingår i den praktiska utbildningen?

Utöver teoretisk utbildning finns det krav på att genomgå praktisk utbildning. Det sker oftast som en kombination av lärarledd körning både på bana och i trafik. Räkna med att det tar cirka 4 timmar, eller mer vid behov.

I de praktiska momenten får du lära dig hur det går till att faktiskt köra mopeden, men även prova på att köra i riktig trafik. Det är körskolans lärare som bedömer om extra utbildning krävs, och i så fall kan det innebära att du får betala extra för mer tid för att övningsköra.

Vad kostar det att ta AM-körkort?

Varje körskola sätter sina egna priser, så priserna kan variera beroende på var du ska ta körkortet. I dagsläget är ett normalt paketpris för utbildning hos körskola ungefär 5 000-6 000 kronor.

Utöver det tillkommer kostnader för synundersökning, teoriprov, samt produktion av körkortet. Räkna med cirka 1 000 kronor extra för det.

CJ

Kört på el sedan 2019 och aldrig tittat tillbaka. Gillar alla typer av elfordon, med en extra kärlek till elbil och elcykel. På EVfakta får jag utlopp för mina intressen inom teknik och miljö, design och webbutveckling.

Lämna en kommentar