Vilka regler gäller för elsparkcykel?

Skrivet av: CJ

Uppdaterad:

Elsparkcyklar är mycket populära och fler och fler väljer att köpa sin egen. Men vilka regler gäller för att få använda din elsparkcykel i trafiken? Vi reder ut vad som gäller, och hur du får använda din elsparkcykel enligt Trafikverkets direktiv. 

På väg att köpa elsparkcykel? Läs gärna vår köpguide för elsparkcyklar, uppdaterad för 2024.

Vilka regler gäller för att köra elsparkcykel?

Beroende på hur en elsparkcykel är konstruerad (framförallt beroende på motorstyrka) gäller lite olika regler. Generellt kan sägas att samma regler som för cyklar gäller även för en elsparkcyklar, om den har en maxhastighet på 20 km/timmen och en motorstyrka på 250 W eller mindre. Det är upp till dig att kontrollera vilken styrka som finns i din elsparkcykel.

För starkare elsparkcyklar har regelverket inte riktigt hunnit ikapp och det är oklart hur de ska kategoriseras. Reglerna för moped klass II är inte applicerbara. Därför är det i dagsläget otillåtet att köra kraftfulla elsparkcyklar på allmän väg (dvs bara på inhägnat område). 

I praktiken är många av de elsparkcyklar som säljs idag för kraftfulla för att lagligen få köras på exempelvis en cykelbana, men så vitt vi kan bedöma är det väldigt ovanligt att bli stoppad och bötfälld för det. Ansvaret ligger dock hos dig som kör.

Cykelklassad elsparkcykelMopedklassad elsparkcykel
MotoreffektUpp till 250WÖver 250W
MaxhastighetUpp till 20 km/timmenÖver 20 km/timmen
ÅldersgränsNej15 år
Krav på hjälmJa, om under 15 årJa
Får köras på allmän väg/cykelvägJaEndast om registrerad som moped

Vilka krav ställs på en cykelklassad sparkcykel?

För elsparkcyklar som uppfyller kriterierna för en cykelklassning finns det särskilda krav på hur den ska köras och vilken utrustning den måste ha. Transportstyrelsens regler säger att:

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Vilka krav ställs på en mopedklassad sparkcykel?

För elsparkcyklar som uppfyller kriterierna för en mopedklassning gäller samma regler som för en moped klass 2. Det innebär bland annat att den ska vara godkänd enligt särskilda EU-regler, vilket är ovanligt för elsparkcyklar.

Om elsparkcykeln inte är en moped, men starkare än 250W?

Väldigt många av de elsparkcyklar som säljs är faktiskt för kraftfulla för att vara tillåtna på cykelvägar, enligt de regler som gäller idag. Kikar du på valfri återförsäljares produktsidor så ser du också att texter liknande den här är väldigt vanlig:

"För att få framföra en elscooter på allmän väg får motorstyrkan vara max 250W och toppfarten högst 20 km/h. Eftersom denna elscooter har prestanda som överstiger detta så skall denna elscooter endast framföras på inhägnat område."

Att köra en sådan elsparkcykel på en vanlig cykelbana är alltså otillåtet, och skulle du ertappas så kan det bli tal om olovlig körning och böter. Det är dock ovanligt, för att inte rent av säga osannolikt, och reglerna verkar ses över. Köper du en elsparkcykel av den här typen så är det ändå viktigt att veta vad som gäller och förhålla sig till det.

Vad kan hända om man ändå kör en otillåten elsparkcykel?

Vi kontaktade Transportstyrelsen för att fråga om vilka straff eller konsekvenser som kan vara aktuella om man kör en för kraftfull elsparkcykel. Så här säger de:

”Då ses fordonet inte som cykel utan som något annat fordon som då inte får användas i trafik. Beroende på fordonets prestanda kan det ses som moped eller motorcykel. Vilket betyder att föraren riskerar olovlig körning om denne inte har behörighet för den fordonskategorin.

Dessutom ger det sannolikt böter på grund av att fordonet inte uppfyller de tekniska kraven för den fordonskategorin moped/motorcykel. Dessutom får inte moped klass 1 eller motorcykel färdas på cykelväg, vilket i sig ger böter. Händer en olycka kan föraren bli skadeståndsskyldig då försäkring inte säkert gäller.”

Ta därför reglerna på allvar och undvik att ta onödiga risker med för starka modeller på allmänna vägar.

Vanliga frågor om elsparkcyklar

Finns det någon åldersgräns på att åka elsparkcykel?

Nej, däremot är det krav på att bära cykelhjälm för alla under 15 år.

Får man skjutsa en passagerare på elsparkcykel?

Nej, det är inte tillåtet att skjutsa på elsparkcykel.

Var får man köra elsparkcykeln?

Grundprincipen är att elsparkcyklar betraktas på samma sätt som en cykel, vilket innebär att cykelvägar och till viss del bilvägar är de vägar där den får köras. Det är inte tillåtet att köra elsparkcykel på trottoar eller gångbana (undantag görs för barn under 8 år samt personer med rörelsehinder).

Var får man parkera elsparkcykeln?

Elsparkcyklar får parkeras i cykelställ eller andra avsedda platser där de inte är i vägen. Det är inte tillåtet att parkera på gångbana eller cykelbana. Vid felaktig parkering kan elsparkcykeln föras bort och behöva hämtas ut på annan plats.

CJ

Kört på el sedan 2019 och aldrig tittat tillbaka. Gillar alla typer av elfordon, med en extra kärlek till elbil och elcykel. På EVfakta får jag utlopp för mina intressen inom teknik och miljö, design och webbutveckling.

Lämna en kommentar